Rune Aakvik/Oslo museum / Rune Aakvik/Oslo museum
Rune Aakvik/Oslo museum

Seks museum, syv synlighetsprosjekter om kvinner

Hvert prosjekt gir konkrete eksempler på hvordan museer kan arbeide for å synliggjøre kvinner og kvinners historier.


Arbeidet var en del av prosjektet "Nå begynner ’a med det der igjen – om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser", som var en del av Norsk kulturråds utviklingsprogram Museum – samfunn, makt og ansvar 2018–2020

Norplasta-kvinner i arbeid, 1949. Fotografi: Schrøder/Sverresborg folkemuseum (Foto/Photo)

Stjørdal museum, Værnes

 (Foto/Photo)

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

 (Foto/Photo)

10 tips

Hvordan bli et kjønnsbevisst museum?