Hopp til hovedinnhold
Borgens atelier/Kvinnemuseet src="https://mm.dimu.org/image/0138Wv5jn8i5?dimension=1200x1200"/>
Borgens atelier/Kvinnemuseet

Oslo Kvinnelige Handelsstand Forenings arkiv

et prosjekt av Kvinnemuseet


Intervju med Mona Pedersen, førstekonservator og avdelingsdirektør

Hva var Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening (OKHF)?

OKHF ble stiftet i 1890, fordi kvinner som drev, eller var ansatt i næringsvirksomhet i hovedstaden behøvde en organisasjon for å ivareta sine interesser. Det fantes ikke overtidsgodtgjørelse eller fastsatt ferie, ikke lønn under sykdom og arbeidstiden var opptil 102 timer i uken. OKHF hadde sitt utspring fra Kvinnesaksforeningen. Medlemmene var butikkpersonale, kasserersker i butikk og kontorpersonale. De selvstendig næringsdrivende drev forretning i mindre omfang, som broderi, garn, husholdning og delikatessehandel. Foreningen fikk raskt på plass solidariske velferdsordninger, samtidig som foreningen var en viktig sosial møteplass med faste klubbaftener, fester og foredrag. I dag er OKHF en stiftelse som blant annet årlig deler ut midler til  kvinnelige næringsetablerere. 

Et utvalg fotografier av OKHFs medlemmer. Borgens atelier, Kvinnemuseet, Anno.

Hvorfor er det viktig å bevare OKHFs arkiv?

Arkivene etter OKHF tar for seg et underkommunisert område som omhandler kvinners næringsvirksomhet tidlig på 1900-tallet. I 1920 hadde foreningen hele 1100 medlemmer, og det er viktig å synliggjøre historien om hvordan foreningen arbeidet både politisk og sosialt.

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening ble avviklet i 1997. Alt materiale av historisk interesse ble gitt til Kvinnemuseet på Kongsvinger. Utforsk selv noe av materialet på DigitaltMuseum.no

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1