Hopp til hovedinnhold
Borgens atelier/Anno Kvinnemuseet src="https://dms-cf-05.dimu.org/image/0138WvJoNpqr?dimension=1200x1200"/>
Borgens atelier/Anno Kvinnemuseet

Tagg en kvinne!

Innenfor samlingssystemers interne logikk blir kvinner synlige ved å gjøre dem søkbare.

Samlingsutvikling

Hva museer samler inn og hvordan gjenstandene, fotografiene og verkene deretter blir kategorisert, registrert og magasinert, virker førende for hva som blir forstått som viktig og riktig. 

Det vi samler i våre museer, speiler deler av vårt samfunn. Men hvilket samfunn er det vi finner i museenes magasiner og samlingsforvaltningssystem? Hvem sitt samfunn er representert? 

En grunnleggende museumsfaglig problemstilling handler om å være oppmerksom på hvilke kulturuttrykk som enten dominerer eller blir marginalisert. Dette er en viktig forutsetning for god samlingsutvikling, står det i museumsmeldingen. Det er viktig å bli kjent med egen samling, få oversikt over dens mangler og utvikle en strategi for hvordan «hull» i samlingen kan arbeides med. Inkluder strategien i museets innsamlings- og samlingsplan slik som for eksempel Museum Stavanger har gjort:

Sett i et kjønnsperspektiv har samlingen tradisjonelt blitt brukt til å tematisere menn og menns historier, men det er et stort potensiale [sic.] til gjennom forskning på samlingen og en mer aktiv innsamlingspolitikk i fremtiden å synliggjøre kvinnehistorie i mye større grad enn det perspektiv samlingene til nå har blitt sett gjennom.

Forskning på egen samling og en mer aktiv innsamlingspolitikk kan synliggjøre kvinnehistorie. Hvordan vi registrerer gjenstander og informasjonen om dem, er en viktig del av dette synlighetsprosjektet.

Tagg en kvinne!

For at det skal bli lettere å integrere kvinner i fortellinger om fortiden, kan ikke museene nøye seg med å samle inn verk og gjenstander knyttet til kvinner og kvinnehistorie; objektene må synliggjøres. Innenfor samlingssystemers interne logikk blir kvinner synlige ved å gjøre dem søkbare. Det betyr at vi må gjøre kategorien ‘kvinne’ søkbar i systemet gjenstander registreres i.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1