Hopp til hovedinnhold

"Nå begynner 'a med det der igjen"

et kulturrådsprosjekt om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser

Om prosjektet

Prosjektet var en del av Norsk kulturråds utviklingsprogram Museum – samfunn, makt og ansvar 2018–2020. Prosjektet ble ledet av Kvinnemuseet og Museumsnettverk for kvinnehistorie og besto av ett hovedprosjekt og åtte delprosjekter.

Hovedprosjektets formål var å utvikle metoder og verktøy til hele museumssektoren. Det besto av fire faser: kartlegging, utvikling, utprøving og implementering. Håndboka Museumsverktøy og nettressursen museumsverktøy.no er resultater av hovedprosjektet, ledet av Kvinnemuseet. 

Åtte delprosjekter har vært fordelt mellom syv medlemsinstitusjoner i Museumsnettverket for kvinnehistorie. Prosjektgruppen har bestått av konservatorer, museumspedagoger, samlingsforvaltere, museumsledere, arkivarer og journalister.

Delprosjektene gir konkrete eksempler på hvordan museer kan arbeide for å synliggjøre kvinner og kvinners historie. 

Bidragsytere

Redaktør og prosjektleder for Museumsverktøy: Thea Aarbakke (Kvinnemuseet, Anno).

Prosjekteier: Museumsnettverk for kvinnehistorie og Anno museum ved Kvinnemuseet.

Prosjektansvarlig: Mona Pedersen (Anno museum).

Arbeidsgruppe: Mona Holm, Mona Pedersen og Thea Aarbakke.

Prosjektgruppe: Sølvi Bennett Moen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek), Helene Huljev, Therese Hervig Johnsen og Heidrun Sølna Øverby (Bymuseet, Oslo museum), Susanne Dietrichson (Kilden kjønnsforskning.no), Bjørn Sverre Hol Haugen, Mona Holm, Mona Pedersen og Thea Aarbakke (Kvinnemuseet, Anno), Else Braut (Maihaugen, Lillehammer museum), Sølvi Dahlen Lauvsnes og Bodil Østerås (Stjørdal museum, Stiklestad nasjonale kultursenter), Tone Rasch (Teknisk museum).

Takk til: Norsk kulturråd som støttet prosjektet med 2,8 millioner kroner. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1