Hopp til hovedinnhold
Bård Løken/Anno museum src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/0138Wv5sE65n?dimension=1200x1200"/>
Bård Løken/Anno museum

Hvordan være et kjønnsbevisst museum?

Ønsker vi endring, må museer arbeide med kjønnsperspektiver på tvers av funksjoner og fag slik at det gjennomsyrer hele organisasjonen.

Ledelsen må legge til rette slik at arbeid med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver skal lykkes over tid.

Her finner du informasjon om hvordan du som leder kan sikre at kjønnsrepresentasjon ivaretas i faglige praksiser på ditt museum.

Her finner du informasjon om hvordan du kan arbeide med kjønnsrepresentasjon i samlingsutvikling, gjenstandsregistrering og retrospektiv dokumentasjon. 

Her finner du oppgaver og sjekklister for å sikre kjønnsrepresentasjon i utstillingsproduksjoner. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1