Hopp til hovedinnhold

Hvordan bli et kjønnsbevisst museum?

Slik kan vi unngå å reprodusere negative stereotype framstillinger om kjønn og kjønnsroller, og slutte å formidle en historie hvor menn er bedre representert enn kvinner:

1) Vi må erkjenne at museer ikke er kjønnsnøytrale institusjoner.

2) Det må etableres en vilje til endring.

3) Arbeidet med kvinnelig representasjon og kjønnsperspektiver må forankres i ledelsen.

4) Arbeidet må formaliseres i planverk og strategiske dokumenter.

5) Museer må arbeide med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver på tvers av faglige funksjoner - i forvaltning, forskning og formidling.

6) Opprett arbeidsgrupper hvor kvinne- og kjønnsperspektiver blir diskutert.

7) Meld dere inn i Museumsnettverk for kvinnehistorie.

8) Inviter eksterne kjønnsforskere til å gi et kritisk blikk på museets utstillinger og samling.

9) Test ditt museum! (se museumsverktøy.no).

10) Orienter deg i litteratur om museum og kjønn. Se Kvinnemuseets leseliste her.


Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1