Hopp til hovedinnhold

Utstillingsproduksjon og annen formidling

en mulighet til å tenke helt nytt!

Det er viktig å understreke at det sjelden eller aldri eksisterer en bevisst intensjon om å ekskludere framstillinger av historiske kvinner eller historier om kvinner fra utstillinger. Like fullt ender mange opp med en utstilling som ikke gjenspeiler kjønnsbalansen i samfunnet og tematikken utstillingen har til hensikt å representere.

Sjekk om ditt museum adresserer kvinnehistorie og kjønnsperspektiver i sine strategi- og formidlingsplaner.

Om kvinnehistorie og kjønnsperspektiver ikke er en klar prioritering fra ledelsen, bør det likevel arbeides med. Det er mulig å danne arbeidsgrupper og finne støtte i nasjonale og internasjonale nettverk utenfor egen institusjon; for eksempel i museumsnettverk, UH-sektoren, og blant kunstnere og aktivister.

Maihaugens utstillingsprosjekt med kjønnsperspektiv

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1