Hopp til hovedinnhold

Prosjektets formål

Hvordan skal vi som arbeider på et museum, forholde oss til at samlinger sjelden har en representativ kjønnsbalanse å ta utgangspunkt i for å formidle «den riktige historien, den sanne naturforståelsen og den gode kunsten»?

Først må vi erkjenne at museer har vært kjønnsblinde i sin innsamlings- og innkjøpspolitikk. Deretter må det etableres en vilje til endring. Slik kan vi unngå å reprodusere negative stereotype framstillinger om kjønn og kjønnsroller, og slutte å formidle en historie hvor menn er bedre representert enn kvinner.

Formålet til prosjektet er å utvikle metoder og verktøy for god kjønnsrepresentasjon til hele museumssektoren. 

Håndboka Museumsverktøy og nettressursen museumsverktøy.no er to av resultatene til prosjektet 'Nå begynner 'a med det der igjen', som var en del av kulturrådets utviklingsprogram for museer 2018-2020.