Hopp til hovedinnhold
Ali Suliman/Anno src="https://dms-cf-03.dimu.org/image/0136NubinXH5?dimension=1200x1200"/>
Ali Suliman/Anno

Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet

Et synlighetsprosjekt av Kvinnemuseet, Anno.

Intervju med prosjektleder Mona Holm, museumsleder og konservator

Hva lette dere etter, og hva hva trodde dere at dere skulle finne?

I dette prosjektet har vi gjennomført en innsamling av immaterielle kulturminner i form av personlige erfaringer med abort som vil danne grunnstammen i et internasjonalt orientert utstillingsprosjekt.

  I Norge tar i gjennomsnitt 1 av 3 kvinner abort i løpet av sin levetid, og vi har hatt Lov om selvbestemt abort helt siden 1978. Derfor trodde vi, selv om vi vet at det fortsatt er knyttet stigma og tabu til abort, at det ville være forholdsvis enkelt å få samlet inn representative historier for de fleste grupper av befolkningen her i landet.

  Mona Holm

  Her viste arbeidet seg å bli mye vanskeligere enn antatt. Det har vært særlig utfordrende å få samlet inn historier fra minoritetskvinner, forteller Holm.

  Fra utstillingen "Hysj"! Foto: Ali Suliman, Anno

  • Foto fra utstillingen Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. Tre ungdommer besøker utstillingen.
   1/3
   Anno museum/Ali Suliman
  • Fotografi fra utstillingen Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. En ung jente står i aktivistrommet.
   2/3
   Fra utstillingen Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. Foto: Ali Suliman Anno museum/Ali Suliman
  • Dokumentarfoto av utstillingen Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. På bildet ser vi to pulter med to videoskjermer. Veggene har tapet laget av kunstnergruppen Otalt.
   3/3

  Hva fant dere?

  Flest historier fra majoritetsbefolkning, og flest «dramatiske» fortellinger, selv om vi vet at disse ikke er representative jamfør tidligere forskning. Vi måtte dermed justere bruken av vårt eget innsamlede materiale i utstillingen slik at vi ikke skaper feilaktige inntrykk.

  Hva lærte dere?

  At innsamling av personlige fortellinger er et uvurderlig arbeid i et slikt formidlingsprosjekt, men at det krever mye oppfølging av informanter og medhjelpere og at resultatene må benyttes i samsvar med resultater fra forskningsprosjekter. 

  Det viste seg å være særlig utfordrende å få samlet inn historier fra minoritetskvinner. Vi har lært at det må legges inn ekstra innsats hvis vi skal få representert samfunnsgrupper som er dobbelt undertrykte. 

  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1