Hopp til hovedinnhold

Søkbarhet = synlighet

Gjenstander kan forstås som kjønnet ut fra både produksjon, utforming og bruk. For at det skal bli lettere å integrere kvinner i fortellinger om fortiden, kan ikke museene nøye seg med å samle inn verk og gjenstander knyttet til kvinner og kvinnehistorie; objektene må synliggjøres. Innenfor samlingssystemers interne logikk blir kvinner synlige ved å gjøre dem søkbare.

Sjekkliste

I samlingsforvaltningssystemet Primus’ gjenstandsregistreringsmodul finner vi minst tre felt hvor kjønn kan registreres: juridisk person, emneord og historikk. Mange museer bruker en minstestandard for gjenstandsregistrering. Å integrere disse tre feltene i minstestandarden tilfører informasjon om kjønn til museumsobjektet og kan fungere som en slags sjekkliste når gjenstander skal registreres.

‒ Juridisk person

Alle poster i Personregisteret er en egen oppføring, og kjønn registreres under personposten. Det er mulig å registrere tidligere eiers kjønn under kvinne/mann/annet. Det bør registreres.

Registrator må være oppmerksom på hvem som registreres av giver og bruker. Det kan være at giver og bruker ikke er samme person. Vet vi brukers og produsents navn, må begge føres opp i registreringen.

‒ Emneord

Emneord er en enkel måte å gjøre gjenstander mer søkbare på. Legg til emneordene mann og kvinne på gjenstander og fotografier hvor det er relevant, kombiner emneordene med andre emneord. Bruk kombinasjonen sykepleier + kvinne, sykepleier + mann og kunstner + mann, kunstner + kvinne for å unngå at ett av kjønnene blir brukt som et avvik, slik kvinnelig forfatter og mannlig sykepleier er eksempler på.

‒ Historikk 

Feltet har et stort potensial for å øke gjenstandens museale og kulturhistoriske verdi. Selv om vi ikke alltid vet mye om en enkeltgjenstands biografi, er det fullt mulig å si noe mer generelt om gjenstandsgruppen. Ved hjelp av tre spørsmål kontekstualiseres gjenstanden, her eksemplifisert med en smørform. Spørsmålene er overførbare mellom museer, og er ikke avhengig av spesifikk informasjon om enkeltgjenstander.

eksempel på kjønnet gjenstandsbiografi

Smørform

Produksjon. Hvem laget [smørformen]? Kan produksjonen knyttes til kjønnede konvensjoner som laug?

Bruk. Hvem, med tanke på kjønn, er [smørformen] laget til? Tilhører den ritualer knyttet til kjønn, transaksjoner, eller er det slik at objektets forstås ulikt ut fra hvilket kjønns om bruker det?

Design. Er [smørformen] designet for et bestemt kjønn? 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1