Tematiske innganger

Et museum har ofte mange tusen, noen flere hundre tusen, gjenstander i samlingen sin. På DigitaltMuseum kan tematiske innganger til et museums samling være et pedagogisk formidlingsgrep som gjør plattformen mer brukervennlig. Det er et kvalitativt arbeid som løfter fram deler av samlingen ved å lage nye innganger til den gjennom interessante temaer og utvalg. Fagartikkel-posten på DigitaltMuseum er et eksempel på en slik funksjon.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Malen presentert for historikkfeltet i Primus i lenken under, kan også være et utgangspunkt for å samle informasjon om en gjenstandsgruppe i en fagartikkel-post på DigitaltMuseum, i en sak på museets hjemmeside/sosiale medier, eller for dem som presenterer samlingen i faste spalter, som «månedens gjenstand».

 (Foto/Photo)

Mal

med kjønnsperspektiv på historikkfeltet i Primus