Hopp til hovedinnhold

Retrospektiv dokumentasjon

Retrospektiv dokumentasjon handler om å arbeide med eksisterende samling. Mange museer har etterslep i sin gjenstandsregistrering. Retrospektiv dokumentasjon kan være med å re-aktualisere samlinger og gjøre dem lettere å arbeide med. Én måte å re-aktualisere samlingen på, er å arbeide med den i et kjønnsperspektiv.

Primusfunksjonen metaoperasjoner gjør det mulig å jobbe kvantitativt med store mengder data. Å legge til nye emneord er en enkel måte å løfte søkbarheten på gjenstander, kunstverk og fotografier som allerede er en del av samlingen. Når registrerte museumsgjenstander inngår i nye utstillingsprosjekter som arbeider med kvinnehistorie og/eller i et kjønnsperspektiv, kan denne informasjonen legges til gjenstandene i samlingssystemet.

Om ansvarlige for samlingsforvaltning argumenterer for å arbeide konsentrert med retrospektiv dokumentasjon, må ledelsen prioritere at det settes av tid til dokumentasjonsarbeidet. Sjekk hva ditt museums samlingsplan sier om dette.

  • Fotografi fra utstillingen Solør-hijab vist på Kongsvinger museum.
    1/1
    Fra utstillingen Solør-hijab, Kongsvinger museum Kongsvinger museum

Solør-hijab et retrospektivt dokumentasjons- og utstillingsprosjekt

Utstillingen Solør-hijab på Kongsvinger museum viser kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal og dagens bruk av hijab.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1