Hopp til hovedinnhold

Nye utstillingsproduksjoner

fem innledende spørsmål

Det er i nye utstillingsproduksjoner museer som ønsker å utforske feministisk teori og kjønnsperspektiver, virkelig kan boltre seg i spennende problemstillinger og forskningsspørsmål. Kjønnsperspektiver er en praktisk og analytisk inngang til å si noe nytt om et tema, en tid eller en kunstepoke.

Det kan være vanskelig å arbeide med et kjønnsperspektiv hvis det ikke blir integrert i selve forskningsspørsmålet eller problemstillingen som utstillingen ønsker å undersøke og tematisere. 

Hvis noen i prosjektgruppen er usikre på hva perspektiver på kjønn kan tilføre prosjektet, er det fint først å diskutere det i fellesskap. I den innledende fasen, mens utstillingen fortsatt er på idéstadiet, organiserer prosjektleder en samling hvor følgene spørsmål blir diskutert. Inkluder leder, slik at prosjektets perspektiver på kjønn støttes fra øverste hold i organisasjonen.

Fem innledende spørsmål

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1