Hopp til hovedinnhold

Diskuter

I den innledende fasen, mens utstillingen fortsatt er på idéstadiet, organiserer prosjektleder en samling hvor følgene spørsmål blir diskutert. Inkluder leder, slik at prosjektets perspektiver på kjønn støttes fra øverste hold i organisasjonen.

1) Hva innebærer det å inkludere et kjønnsperspektiv i utstillingens tematikk?

2) Hva tilfører det prosjektet å inkludere et kjønnsperspektiv? Hvordan vil det påvirke utstillingsprosjektet, hvilke spørsmål som stilles og hvordan de svares på?

3) Hva kan vi tjene på å arbeide med kjønnsperspektiver, og hvilken risiko innebærer det?

4) Finnes det relevant litteratur om utstillingens tema som innehar et kjønnsperspektiv?

5) Hvordan kan kjønnsperspektiver brukes i sammenheng med andre perspektiver for å sikre at marginaliserte samfunnsgrupper blir representert?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1