Det kjønnsbevisste museet: Skolering og implementering

Kursing/opplæring er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet med å gjøre kvinnehistorie og kjønnsperspektiver til en del av museets kjernevirksomhet, som videre kan føre til varige endringer i museumsinstitusjonen (Grahn 2018, 257–258).
Varig endring krever altså skolering av fagstab.

Alle prosjektdeltakerne har erfaring med å stille spørsmålstegn til etablerte sannheter på egne institusjoner. Rollen som kritisk kollega er nødvendig, men har også sine begrensninger. Å tilby kursing fra eksterne aktører er et strategisk valg basert på erfaring fra å utfordre eget museum innenfra, men også fra å lytte til museers behov og ønsker.

Håndboka Museumsverktøy. Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser(2021) ble utviklet i forrige programperiode som en fagressurs for museer som vil arbeide med kvinnehistorie, kjønnsrepresentasjon og kjønnsperspektiver. 

I denne arbeidspakken testes rådene og redskapene fra håndboka ut ved flere av museene. Enkelte prosjekter vil også ta sikte på å videreutvikle håndboka ved å inkludere perspektiver på mangfold (se arbeidspakke 2).

Denne arbeidspakken vil være bevisstgjørende i form av skolering på tema gjennom 1) kursing, 2) forelesningsrekker og 3) hvert enkelt museum tester ut og implementerer råd fra håndboken for god kjønnsrepresentasjon.

Prosjektdeltakere

KvinnemuseetDigitalt akademi og kursing
Stiklestad nasjonale kultursenterBevisstgjøring om kjønn i museene
ØstfoldmuseeneTesting av verktøy for å oppnå et kjønns- og mangfoldsbevisst museum
Museene i AkershusUt i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus etter andre verdenskrig
Bymuseet, Oslo museumImplementering og testing av Museumsverktøy. Nykuratering av Frogner hovedgård
MaihaugenImplementere bruken av Museumverktøy i arbeidet med å innrede en villa fra 1915