Hopp til hovedinnhold

Ledelse og kommunikasjon

Det finnes ikke én oppskrift på hvordan et museum skal kommunisere for å nå sine strategiske mål, eller hvordan museet kan synliggjøre sitt arbeid med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver. Før ledelse og kommunikasjonsansvarlig tar fatt på arbeidet, kan det derfor være nyttig å ta utgangspunkt i noen spørsmål og gjøre en oppgave som virker bevisstgjørende.

Idéverksted

REFLEKSJONSSPØRSMÅL

  1. Er kvinne- og kjønnsrepresentasjon hensyntatt i vårt planverk?
  2. Tenker vi på kjønnsrepresentasjon og mangfold når vi velger hvilke tema og problemstillinger vi løfter fram i vår kommunikasjon og våre aktiviteter?
  3. Er vi bevisste på kjønn når vi trekker fram eksperter/fagfolk i vår kommunikasjon, og til å uttale seg og stille opp på bilder i pressen?
  4. Hvordan forholder vi oss til historisk materiale med ubalansert kjønnsrepresentasjon?

OPPGAVE

Ta utgangspunkt i en av museets publiseringskanaler eller publikasjoner, for eksempel museets hjemmeside, en utstillingskatalog, en brosjyre eller en kampanje i sosiale medier. 

Tell hvor mange kvinner og menn som er representert. Ta utgangspunkt i fotografi, illustrasjoner og tekster. Diskuter: 1) Hvordan framstår museets kjønnsbevissthet eksternt? 2) Hvilke kvinner og menn er representert, ut fra parametere som for eksempel klasse og etnisitet?

Refleksjonsspørsmålene og oppgaven gir et grunnlag for å dele gode praksiser og integrere kjønnsrepresentasjon og mangfold som ett av flere punkt i innholdsstrategier og sjekklister for publisering.