Hopp til hovedinnhold

Forskning og formidling

Gjennom forskning får vi økt forståelse for tema, det et nyttig steg mot forankring av kvinnehistorie, mangfolds- og kjønnsperspektiv som en del av museers kjernevirksomhet. Erfaringer fra det praktiske arbeidet i de andre arbeidspakkene vil utfordres og kvalitetssikres gjennom forskningsprosessen.

I boka The Disobedient Museum: Writing at the Edge (2017), argumenterer Kylie Message for at museumsforskning kan være en form for aktivisme, og at det er nødvendig med involverte kritikere for at fagene og forskningen ikke skal stagnere.

Det er viktig å formidle gode enkelteksempler på museumsprosjekter som arbeider med kvinnehistorie, mangfolds- og kjønnsperspektiver slik at de kan inspirere, informere og motivere flere til å gjøre det samme. 

Forskningsjournalistikk, vitenskapelige tidsskrift og konferanser er viktige forumer for å informere om hvordan museer arbeider med kjønnsspørsmål, og engasjere eksterne brukere i å bli mer bevisste og kritiske museumsbesøkende.

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltakere
Kilden kjønnsforskning.no Forskningsformidling
Maihaugen Forskningsartikkel basert på arbeidet i arbeidspakke 1 og 2.
Kvinnemuseet Forskningsartikkel basert på prosjektet "Gjenstanders bevaringsverdi i et kjønnshierarki"
Museene i Akershus Forskningsartikkel basert på prosjektet "Ut i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus"
Østfoldmuseet To forskningsartikler. 19 Å utvikle og implementere verktøy for å den mangfoldige kvinnen i museet, 2) Skeive perspektiver på museet
Bymuseet, Oslo museum Forskningsartikkel basert på arbeidet i arbeidspakke 1 og 2
Teknisk museum Forskningsartikkel basert på prosjektet "Perspektiver på kjønn og arbeid i samlingene"
Stiklestad nasjonale kultursenter Forskningsartikkel om forskning å kjønn på egen institusjon
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1