Fra utstillingen Hysj! Fortellinger om abort og seksualitet. Foto: Ali Suliman/Anno (Foto/Photo)Norplasta-kvinner i arbeid, 1949. Fotografi: Schrøder/Sverresborg folkemuseum (Foto/Photo)OsLove ‒byhistorie for begynnere, Bymuseet. Foto: Rune Aakvik/Oslo museum (Foto/Photo)Styret i Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening 1940‒1946. Foto: Borgens Atelier/Kvinnemuseet (Foto/Photo)

Museumsverktøy.no

– verktøy for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser

Hva er Museumsverktøy?

Nettressursen Museumsverktøy består av en rekke metoder og redskap for å arbeide med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver i museumsfaglige praksiser.

Museumsverktøy er utviklet av Museumsnettverk for kvinnehistorie. Den er til alle som som arbeider med samlingsforvaltning, formidling, ledelse og kommunikasjon på museum.

 (Foto/Photo)

Eksempler

Seks museum, syv synlighetsprosjekter om kvinner

 (Foto/Photo)

10 tips

Hvordan bli et kjønnsbevisst museum?

Litteraturtips

 (Foto/Photo)

Håndboka

 (Foto/Photo)

Oppgaver

 (Foto/Photo)

Formål

Å arbeide med kvinnehistorie og kjønnsperspektiver gir ringvirkninger

Starter noen med en museumsfaglig praksis, følger ofte en annen etter. Det er mye velvilje å finne blant ansatte, og med solid støtte fra ledelsen har arbeidet gode forutsetninger for å gi resultater. 

Det vil garantert bringe med seg faglige diskusjoner, engasjement, inspirasjon og skaperglede!